QUÈ T'OFERIM?

Oferim un servei de proximitat amb capacitat tècnica i estructura per fer front a qualsevol necessitat de l’empresa en els àmbits fiscals, comptables, laborals i jurídics.
 • Assessorament i gestió tributària.
 • Gestió comptable des de la seva empresa, inCompany o des del nostre despatx.
 • Gestió laboral i nòmines.
 • Sobre l’àmbit mercantil, assessorament per a qualsevol actuació societària.
 • Assessoria jurídica per afrontar contractes o qualsevol acord legal enfront de tercers.

ÁREA CONTABLE

Donem cobertura als nostres clients en la gestió i coneixement de la situació economicofinancera de l’empresa amb l’objectiu de poder disposar d’informació al dia per a la presa de decisions.

 • Assessorament i gestió comptable personalitzat des de la seva empresa o des del nostre despatx.
 • Resolució de consultes en matèria comptable.
 • Reunions amb el client sobre el tancament comptable de l’empresa i valoració de resultats.
 • Informes sobre la situació economicofinancera.
 • Confecció de les actes amb caràcter mercantil.
 • Realització i manteniment del llibre registre de socis.
 • Confecció de quadres d’amortització i qualsevol informe vinculat a l’activitat de l’empresa (saldos de clients, proveïdors, etc.).
 • Reunions de pretancament amb el client amb l’objectiu de planificar el resultat de l’exercici.

ÁREA FISCAL

Conscients de la importància la gestió tributària en l’empresa i les seves repercussions davant un assessorament deficient, la nostra experiència en l’empresa aporta fiabilitat i garantia en el nostre assessorament.

 • Assessorament fiscal amb caràcter permanent informant-li dels canvis més rellevants si així resulta necessari.
 • Gestió de les declaracions trimestrals i anuals que genera la AEAT.
 • Realització de l’impost de societats i pagaments a compte vinculats al resultat de l’activitat.

ÁREA LABORAL

Aportem un servei de proximitat als nostres clients en l’àmbit laboral amb l’objectiu de disposar de tranquil·litat sobre qualsevol canvi en la legislació que afecti a la seva activitat.

 • Resolució de consultes amb caràcter permanent.
 • Realització i gestió de nòmines de l’empresa.
 • Assessorament i gestió dels aspectes vinculats a la Seguretat Social.
 • Altes d’empresa.
 • Gestió d’endarreriments de conveni i actualització dels convenis col·lectius vigents.
 • Confecció i realització del calendari laboral.
 • Preparació de les liquidacions IRPF vinculades als empleats.
 • Gestió i assessorament sobre temes de contractació.
 • Assistència a inspeccions de treball.
 • Cobertura jurídic laboral per a qualsevol situació de complexitat legal.

ÁREA MERCANTIL

Finalment, donem cobertura i suport a tots els aspectes mercantils en la gestió de la seva empresa davant canvis estatutaris, liquidacions de societat i qualsevol variació que es pugui produir.

 • Legalització de llibres i registres comptables.
 • Confecció de comptes anuals.
 • Presentació de comptes anuals.
 • Legalització de llibres registres de socis i actives.
 • Qualsevol gestió mercantil o societària que sigui necessària.

PARLEM?

Consulta'ns les teves necessitats.

ÚLTIMS COMUNICATS

Et mantenim informat a través de les nostres publicacions periòdiques.
cc farmacias 2018-2019

Conveni Col·lectiu d’Oficines de Farmacia (BCN): 2018 i 2019

Informem que s’acaba de publicar el nou conveni col·lectiu d’oficines de farmàcia, el dia 16 d’Octubre de 2019 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&10/062019000488.pdf&1 A continuació detallem algunes de les principals modificacions/ novetats del nou conveni, amb respecte l’anterior conveni vigent fins la data: JORNADA ANUAL L’article 17 estableix una jornada anual de 1.804hores de…

Llegir més
INICIALES BOE

RD mesures urgents en igualtat i protecció social

Recentment s’ha publicat dos Reials decrets de mesures urgents: RD Llei 6/2019 per a garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el treball i ocupació RD Llei 8/2019 de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. A continuació, passem a resumir les PRINCIPALS…

Llegir més

CONTACTA AMB NOSALTRES

Facilita'ns les dades de contacte per donar resposta immediata.